mércores, 7 de novembro de 2018

TEXTOS INSTRUCTIVOS

Para recordar, aprender y prácticar sobre este tipo de textos, os voy a dejar en esta entrada diferentes recursos: webs, textos, consejos...

De vez en cuando pasaros por aquí para ir comprobando lo que habéis hecho y avanzado.


Tipología textual


Clica en la imagen para acceder a la información


Textos instructivos


Practica con algunas de estas propuestas:


Cómo escribir textos instructivos

Clica aquí y lee las instrucciones. Después realiza los ejercicios que te indique la tutora.luns, 5 de novembro de 2018

XOGANDO COAS LINGUAS

Cada venres aprendemos xogando.

En grupos cooperativos, de 3 ou 4, aportamos as ideas, opinións e axuda necesarios.

O dicionario vai ser unha ferramenta moi interesante...


DEFINEPALABRAS

Ides definir palabra, pero desas especiais, inventadas por vós. Podedes comezar unindo palabras ou inventalas porque teñan un son particular, e despois definilas.

Exemplo:

  • "Portapelos": instrumento, por regra xeral de plástico, onde se gardan os cabelos que caen ao peitearse, co fin de se empregar nun transplante capilar.
  • "Tracaplof": son que fan os petardos nas fallas rusas.

SILABEANDO

Construír oracións a base de palabras monosílabas.

Exemplo:

O mar da sal, o sol da luz e a flor da paz.
O pan e o té son bos.


O ABECETEXTO

Trátase de redactar oracións onde cada palabra siga a orde alfabética.

Exemplo:

Oliver pringaba queixos roquefort sobre teu utilitario verde.


 

       

     

EMPRENDEMENTO NO SAMÁIN

Quen dixo que o Samaín so é para pasar medo?

Ademais das actividades de debuxo e ambientación, nós imos crear unhas empresas novas, as cales teñen por nome "Samaín". Poden ser de calquer tipo: perrucarías, librarías...

As que saíron polo de agora son estas, algúns, claro está, imitando aos seus pais ou a coñecidos da contorna.

Agora terán que investigar como se crea unha empresa...traballo nada fácil.

                 
                

MURO DO 24: REGLETAS DE CUISENAIRE

Para comprender mellor a descomposición dos números cos seus múltiplos, divisores; números primos, compostos...empregamos as regletas.

MURO DO 24

A descomposición da lugar a todos estes divisores (o alumnado faino coas regletas). Pro teñen que apreciar que temos o múltiplo de todos eles, o 24, e os divisores do mesmo, 3, 8, 4, 2, 12, 6.

E como divisores e múltiplo que son, as posibles operacións deste muro son:

8x3             6x4         12x2  

24:3             24:6        24:12    

24:8             24:4           24:2     

A partires disto, inventamos problemas, pois sen contextualizar non se entenden as matemáticas. Teñen que buscar a operación entre as dadas e recoñecelo no muro.

  • Eres o capitán dun equipo, tes 24 xogadores e decides formar equipos de 6 xogadores. Cantos equipos podes facer?
  • Tes 24 bombóns e os queres empaquetar en caixas de 3. Cantas caixas podes encher? (división cuotativa)
  • Tes 24 bombóns e os queres repartir entre 3 amigos. A cantos toca? (división partitiva)
  • Tes un álbume de cromos, e ten páxinas para catro cromos en cada unha, cantas páxinas completas podes facer cos 24 cromos?
*División partitiva: ten o sentido de reparto. O divisor é, necesariamente, un número enteiro.
*División cuotativa: cantas veces podemos meter o divisor no dividendo. O divisor pode non ser un número enteiro.

División partitiva e cuotativa:

MUSEO: VISITANDO A DON RAMÓN Mª ALLER ULLOA

O 24 de outubro fomos de visita ao Museo.
Desta volta fomos coñecer un pouquiño máis do noso astrónomo máis famoso: Ramón Mª Aller.

A exposición incluía cartas, manuscritos, fotos, documentos inéditos e outra información do astrónomo. Moitos deses documentos foron escritos por el, cunha caligrafía increible.

Por sorpresa, a prensa veu quitar unha foto...e non saímos tan mal.

Témoslle que agradecer a Cecilia a súa paciencia e tempo adicado a explicarnos e ensinarnos un pouco máis deste home tan importante para as matemáticas, a astronomía, a educación en si mesma.
                

              Aproveitamos para percorrer a exposición de Ruth Lodeiro: "A viaxe (des)fiada".